“Với tầm quan trọng toàn cầu”, Chương trình nghị sự phát triển của Liên Hiệp Quốc xác định các mục tiêu về an toàn giao thông

August 2, 2015

Ngày 02/08/2015 – Geneva, Thụy Sỹ

globalgoalssnippet
Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thống nhất 17 mục tiêu phát triển chung với 169 mục tiêu cụ thể trong chương trình nghị sự phát triển sau 2015.

Đánh dấu một bước ngoặc trong nỗ lực biến đường phố an toàn hơn, Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thống nhất bảng tổng kết Các mục tiêu Phát triển Bền vững sau 2015 và đưa vào 2 mục tiêu về an toàn giao thông:

• Trong mục tiêu Y tế, một mục tiêu cụ thể được đưa ra nhằm giảm 50% tử vong do va chạm giao thông trước năm 2020; và

• Trong mục tiêu Phát triển Thành phố, quy định một mục tiêu cụ thể về xây dựng giao thông đô thị an toàn, hợp lý, bền vững, và có tính tiếp cận cao.

17 mục tiêu phát triển bền vững (MTPTBV) đã đề ra chương trình nghị sự toàn diện cho 15 năm tới nhằm chấm dứt đói nghèo, chống lại bất bình đẳng, và hạn chế biến đổi khí hậu.

Việc đưa các mục tiêu về an toàn giao thông vào chương trình phát triển toàn cầu là thành quả của nhiều năm vận động chính sách được thực hiện bởi Quỹ FIA trong khuôn khổ liên minh đối tác toàn cầu. Đóng góp cho nỗ lực này, Quỹ AIP đã thu thập hơn 500,000 chũ ký ủng hộ chiến dịch #Cứu lấy mạng sống trẻ em. Nỗ lực này đã góp phần thúc đẩy những nhà hoạt động chính sách lựa chọn và quyết định các MTPTBV.

Trong tháng Chín này, gần 200 nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến New York nhằm thống nhất chương trình nghị sự phát triển.

Đọc thêm về các mục tiêu an toàn giao thông tại đây. Đọc toàn bộ chương trình nghị sự tại đây.

[Back to previous page]