Việt Nam tăng cường nhận thức về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tại buổi lễ phát động Tuần lễ An toàn Giao thông đường bộ toàn cầu do Liên Hiệp Quốc phát động

May 4, 2015

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại buổi lễ phát động Tuần lễ An toàn giao thông Toàn cầu do Liên Hiệp Quốc phát động tại Việt Nam.

Ngày 04/05/2015—Hà Nội

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ An toàn Giao thông đường bộ toàn cầu do Liên Hiệp Quốc phát động và trong khuôn khổ Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ AIP kêu gọi nâng cao nhận thức cộng đồng về đội mũ bảo hiểm cho học sinh các trường trung học cơ sở. Nhân sự kiện này, Bộ GTVT đã trao 400 chiếc mũ bảo hiểm Protec cho học sinh Trường Trung học Cơ sở Tân Định, Hà Nội. Trong số đó, Quỹ AIP tài trợ 100 mũ bảo hiểm.

[Back to previous page]