Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ và Quỹ AIP nhận Giải thưởng “Quan hệ đối tác quốc tế”

March 24, 2015

Last year, members from the CDC visited Cambodia to assist with improving helmet observation methodologies
Ông David Sleet, Phó Giám đốc Nghiên cứu khoa học của Ban Phòng chống tai nạn thương tích của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tại một buổi lễ trao tặng mũ bảo hiểm ở Campuchia trong khuôn khổ chương trình “An toàn cho đầu. Đội mũ bảo hiểm” của Quỹ AIP.

Ngày 24 Tháng 03, 2015—Georgia, Hoa Kỳ

Quỹ AIP và Nhóm An toàn giao thông đường bộ Toàn cầu của CDC Hoa Kỳ được nhận Giải thưởng danh dự “Quan hệ đối tác Quốc tế” của Trung tâm Quốc gia về ngăn ngừa và kiểm soát chấn thương. Giải thưởng ghi nhận hợp tác giữ Quỹ AIP và CDC trong Sáng kiến toàn cầu Mũ bảo hiểm là Vắc-xin (GHVI) tại Campuchia. Đây là giải thưởng danh dự biểu dương dịch vụ công tốt nhất qua việc ghi nhận đóng góp của những nhân viên xuất sắc và tận tụy và của các đối tác với công tác cải thiện sức khỏe cộng động và phòng chống thương tích. Ngoài việc chiến thắng giải thưởng, mối quan hệ hợp tác giữa Quỹ AIP và CDC còn được đề cử nhận giải tại buổi lễ thường niên trao Giải thưởng Danh dự CDC & ATSDR lần thứ 63 được tổ chức vào ngày 24 tháng 03 năm 2015. Đây là những giải thưởng ghi nhận thành tựu của CDC Hoa Kỳ trong hai lĩnh vực chính là khoa học/chương trình và quản lý/vận hành.

[Back to previous page]