Tổng giám đốc điều hành Quỹ AIP phát biểu về cam kết giảm tỷ lệ tử vong và chấn thương do tai nạn giao thông đường bộ tại kỳ họp thường niên của Sáng kiến Clinton Toàn cầu.

December 15, 2014

CGIBà Mirjam Sidik, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ AIP trình bày về những thành tựu của tổ chức với cam kết giảm tỷ lệ tử vong và chấn thương tại cuộc họp thường niên năm 2014 của Sáng kiến Clinton Toàn cầu.

Vào năm 2010, Quỹ AIP đã cam kết với Sáng kiến Clinton Toàn cầu về việc giảm tỷ lệ tử vong và chấn thương nặng do tai nạn giao thông bằng cách khuyến khích các hành vi an toàn hơn của người tham gia giao thông và tăng tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn tại các nước đang phát triển. Tại kỳ họp thường niên của sáng kiến Clinton toàn cầu năm 2014 được tổ chức tại thành phố New York, bà Mirjam Sidik, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ AIP đã phát biểu về những tiến bộ đạt được trong cam kết này.

Để xem toàn bộ phim tư liệu, xin vui lòng bấm vào đây.

[Back to previous page]