Tình nguyện viên của Abbott tham gia tổ chức hoạt động ngoại khóa về An toàn giao thông tại trường học

April 4, 2015

IMG_1522
Học sinh hăng hái tham gia vào các trò chơi và học về an toàn giao thông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04/04/2015

Hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông đã được tổ chức tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình vào ngày 04/04/2015 với sự tham gia của các tình nguyện viên từ nhà tài trợ Abbott. Nhân ngày hội Bé vui cùng giao thông, các tình nguyện viên đã tổ chức các trò chơi và hoạt động với các em học sinh trong trường và tặng quà cho các em. Hoạt động ngoại khóa sẽ tiếp tục được tổ chức tại các trường dự án đến hết ngày 25/04/2015.

Xem thêm hình ảnh tại đây.

[Back to previous page]