Thông điệp “Đội mũ cho con. Trọn tình cha mẹ.” về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em được phát sóng trên khắp Việt Nam

April 7, 2015

Thông điệp “Đội mũ cho con. Trọn tình cha mẹ” đánh vào tâm lý thờ ơ của các bậc phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm cho con.
Thông điệp “Đội mũ cho con. Trọn tình cha mẹ” đánh vào tâm lý thờ ơ của các bậc phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm cho con.

Ngày 07 Tháng Tư, 2015 – Các tỉnh thành phố trên khắp Việt Nam.

Đoạn video quảng cáo “Đội mũ cho con. Trọn tình cha mẹ” do Quỹ AIP thực hiện với sự tài trợ kinh phí của Quỹ UPS đang được phát sóng rộng rãi tại Việt Nam. Video quảng cáo nhắc nhở các bậc cha mẹ về trách nhiệm giáo dục con cái về an toàn giao thông đồng thời cảnh báo sự thờ ơ của họ với việc đội mũ bảo hiểm cho con. Quỹ AIP đang đếm ngược đến ngày 10 tháng 04 năm 2015, ngày mà các lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự công cộng sẽ bắt đầu xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Xem đoạn quảng cáo tại đây.

[Back to previous page]