Tập đoàn ARRB tổ chức hoạt động ngoại cho trong khuôn khổ dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em

September 18, 2015

Ngày 18/09/2015 – Bangkok

Students at Prathom Tawee Pisek School learn about the importance of helmet use
Học sinh tại trường Prathom Tawee Pisek học về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm.

Trong tháng này, Quỹ AIP đã tổ chức các hoạt động ngoại khoá an toàn giao thông cho 522 học sinh và 20 giáo viên của trường Prathom Tawee Pisek. Nhờ vào tài trợ của Tập đoàn ARRB, những hoạt động giáo dục an toàn giao thông đã được đến với trẻ em, đối tượng cần nhất. Những hoạt động chú trọng về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm bao gồm hoạt động vẽ tranh, hỏi đáp và các trò chơi an toàn giao thông.

Quỹ AIP hy vọng qua những hoạt động này, trẻ em sẽ trở thành những cá nhân tham gia giao thông thông minh.

[Back to previous page]