Tập đoàn ARRB tiếp tục tài trợ năm thứ ba cho chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em ở Việt Nam

September 16, 2014

Ngày 16 tháng Chín, 2014 – Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

5. Sympolic helmet handover 1
Ông Paul Hillier, Trưởng nhóm Kỹ thuật Quốc gia của tập đoàn ARRB, giúp học sinh đội mũ bảo hiểm.

Đồng hành cùng chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em của Quỹ AIP từ năm 2011, tập đoàn ARRB tiếp tục cam kết của mình với trường tiểu học Ái Quốc bằng việc phân phát các tài liệu giáo dục sử dụng mũ bảo hiểm cùng với việc trao tặng mũ cho các em học sinh mới vào lớp một. Tập đoàn ARRB, một trong những nhà tư vấn kỹ thuật về an toàn giao thông uy tín nhất ở Australia, đã tài trợ 882 mũ bảo hiểm cho học sinh trường tiểu học Ái Quốc trong ba năm qua.

Trong năm đầu tiên, Tập đoàn ARRB đã trao tặng mũ bảo hiểm cho tất cả học sinh và giáo viên của trường tiểu học Ái Quốc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Trong năm tiếp theo, ARRB tài trợ mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp một, các thầy cô giáo mới và học sinh từ lớp hai đến lớp năm của trường có mũ bảo hiểm bị chật, bị mất, hay bị hư. Trong năm nay, tập đoàn ARRB phát tài liệu giáo dục hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm cùng 240 chiếc mũ mới cho các em học sinh của trường tiểu học Ái Quốc. Ngoài Việt Nam, ARRB cũng tài trợ cho chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em ở Campuchia, và sẽ mở rộng sang Thái Lan vào năm 2015.

[Back to previous page]