Quỹ AIP và Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi động áp dụng tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động thực hiện mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

September 12, 2015

Ngày 12/09/2015 – Các tỉnh phía Bắc

AIPMoetEvent
Các đại diện đến từ trường Đại học Vinh ở Nghệ An, Sở GD&ĐT, Honda, C67, UBATGTQG, Bộ GD&ĐT, và Quỹ AIP cùng 1000 học sinh đã tham dự buổi lễ ra quân Tháng An toàn Giao thông.

Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động thực hiện đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy và xe đạp điện cho học sinh tiểu học phát triển bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Quỹ AIP được công bố trong lễ ra quân Tháng An toàn Giao thông 2015 được phát động bởi Bộ GD&ĐT, phối hợp cùng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG), cảnh sát giao thông C67, Honda, Quỹ AIP, và năm Sở GD&ĐT ở các tỉnh phía Bắc.

Tài liệu hướng dẫn được phát triển nhằm giúp ban giám hiệu nhà trường và giáo viên lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoại khoá cũng như khuyến khích học sinh đội mũ bảo hiểm. Tại buổi lễ được tổ chức tại trường Đại học Vinh, Nghệ an, đại diện 5 Sở GD&ĐT các tỉnh phía Bắc đã ký kết thoả thuận với Bộ GD&ĐT nhằm thực hiện các mục tiêu an toàn giao thông và tăng cường sử dụng mũ bảo hiểm trong nhà trường.

[Back to previous page]