Quỹ AIP trình bày tại Hội nghị Phát triển Bền vững lần thứ 15 ở Dehli

February 7, 2015

10869637_778439752238803_2443293519809947882_o
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon phát biểu (qua video) tại Hội Nghị Phát triển Bền vững lần thứ 15 ở Dehli

Ngày 07 tháng 02 năm 2015 — New Delhi, Ấn Độ

Giám đốc Phát triển của Quỹ AIP, ông Colin Delmore đã trình bày về hoạt động của Quỹ AIP trong phiên họp chủ đề “Phương tiện giao thông sạch và an toàn cho thành phố phát triển bền vững” tại Hội nghị về Phát triển Bền vững lần thứ 15 ở Dehli.

Phiên họp này tập trung vào những ý kiến tranh luận về vấn đề an toàn cho những thành phố “thông minh”. Các chuyên gia của hội nghị nhấn mạnh vấn đề giao thông vận tải cần được tiếp cận toàn diện và lồng ghép vào quy hoạch đô thị, các biện pháp chính sách, và bền vững đô thị.

[Back to previous page]