Quỹ AIP trao đổi trên truyền hình về Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em

April 10, 2015

Mr. Son Nguyen discussing the National Child Helmet Action Plan
Ông Nguyễn Trường Sơn trao đổi trên kênh HTV9 về Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, ngày 10/04/2015

Trong tháng này, Đài truyền hình VOV và HTV9 đã phỏng vấn đại diện Quỹ AIP về Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. Đại diện Quỹ AIP đã trao đổi về vai trò chủ chốt của Quỹ trong việc điều phối các cơ quan, tổ chức, cơ quan nghiên cứu, và các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm. Quỹ cũng trao đổi về các hợp phần trong Kế hoạch hành động, bao gồm chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, chương trình giáo dục trong nhà trường, và tăng cường cưỡng chế thi hành luật.

[Back to previous page]