Quỹ AIP tổ chức hội thảo với các đối tác thuộc chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em do Johnson & Johnson tài trợ

March 18, 2015

Teacher demonstrate how to wear helmet correctly
Giáo viên của một trường dự án thực hành các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Ngày 18 Tháng Ba, 2015.

Quỹ AIP tổ chức hội thảo định hướng của chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em tại tỉnh Quảng Bỉnh do Johnson & Johnson tài trợ. Tại hội thảo 63 đại biểu tham dự đã thảo luận và thống nhất những hoạt động tiếp theo của dự án. Đại diện các trường dự án được mời lên sân khấu để thực hành ba bước đội mũ bảo hiểm đúng cách. Hội thảo lưu ý các đại biểu tham dự thường xuyên kiểm tra và theo dõi các va chạm giao thông của học sinh các trường dự án.

[Back to previous page]