Quỹ AIP tham gia hội thảo về việc sở hữu và sử dụng xe gắn máy ở Hà Nội.

November 18, 2014

18 tháng Mười Một, 2014—Hà Nội.

Tháng Mười Một này, Quỹ AIP tham dự hội thảo được đồng tổ chức bởi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam nhằm đánh giá tình hình sở hữu và sử dụng xe gắn máy ở Hà Nội. Hội thảo đã đi tới kết luận: 1) việc sở hữu và sử dụng xe gắn máy ở Hà Nội đã in sâu vào tâm lý người dân hơn dự đoán; 2) người sử dụng xe gắn máy quan tâm đến vấn đề an toàn, những điều kiện và môi trường giao thông; 3) những thay đổi quyết liệt và lâu dài là cần thiết để giúp người điều khiển xe gắn máy thay đổi hành vi của mình. Các chủ đề thảo luận bao gồm quản lý chất lượng mũ bảo hiểm, tuần tra và xử lý vi phạm, ý thức của người tham gia giao thông, quản lý khí thải, v.v.

Những người tham gia cho rằng, do giá cả phải chăng, xe gắn máy đã in sâu vào ý thức sở hữu của từng cá nhân và giúp tăng cường tính linh động của người dân. Hội thảo đã nhấn mạnh rằng xe gắn máy rất linh hoạt và hữu dụng trong điều kiện giới hạn của diện tích đường phố và cần có các giải pháp mạnh mẽ và triệt để nhằm giảm chi phí và tăng lợi ích khi sử dụng xe gắn máy ở các khu đô thị.

[Back to previous page]