Quỹ AIP tham dự kỳ họp lần thứ 20 của Nhóm Hợp tác An toàn Giao thông đường bộ của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ.

October 7, 2014

Ngày 6-7 tháng 10, Geneva, Thụy Sỹ.

20th UNRSC copyright WHO 2014
Các thành viên của Nhóm Hợp tác An toàn Giao thông đường bộ của Liên Hiệp Quốc tại kỳ họp lần thứ 20 tại Geneva, Thụy Sỹ
Nguồn ảnh: ©WHO, 2014.

Tháng 10 vừa qua, Tổng giám đốc điều hành Quỹ AIP, bà Mirjam Sidik và Giám đốc Quan hệ đối tác, bà Nguyễn Mỹ Linh đã tham dự kỳ họp lần thứ 20 của Nhóm Hợp tác An toàn Giao thông đường bộ của Liên Hiệp Quốc gồm các tổ chức thành viên cam kết nỗ lực cải thiện an toàn đường bộ. Nhóm Hợp tác thúc đẩy quan hệ quốc tế để tăng cường công tác điều phối trên toàn cầu và trong khu vực, giữa các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các đối tác khác nhằm thực hiện các nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và những kiến nghị trong báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới về phòng tránh thương tích do tai nạn giao thông.

Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin về Nhóm Hợp tác An toàn Giao thông đường bộ của Liên Hiệp Quốc tại đây

 

[Back to previous page]