Quỹ AIP tham dự Hội nghị Toàn cầu lần thứ tư của Liên minh các Tổ chức phi chính phủ về An toàn giao thông đường bộ tại Morocco

March 14, 2015

Bà Mirjam Sidik, Tổng Giám đốc điều hành và ông Colin Delmore, Giám đốc Phát triển của Quỹ AIP cùng ông Aziz Rabbah, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Trang thiết bị của Morocco.
Bà Mirjam Sidik, Tổng Giám đốc điều hành và ông Colin Delmore, Giám đốc Phát triển của Quỹ AIP cùng ông Aziz Rabbah, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Trang thiết bị của Morocco.

Ngày 13-14 Tháng 03, 2015—Marrakech, Morocco

Quỹ AIP tham dự Hội nghị Toàn cầu lần thứ tư tại Marakech, Morocco của Liên Minh các Tổ chức phi chính phủ cùng vận động cho các vấn đề về an toàn giao thông đường bộ và những nạn nhân. Hội nghị được tổ chức nhằm khuyến khích và hỗ trợ các thành viên tham gia các sự kiện quan trọng về an toàn giao thông đường bộ như Tuần lễ An toàn giao thông Lần thứ Ba của Liên Hiệp Quốc trong tháng 5 năm 2015. Hội nghị bao gồm các phiên thảo luận và bài trình bày về những chủ đề đang được quan tâm. Quỹ AIP đã trưng bày poster về những dự án triển khai tại Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, và Tanzania. Hội nghị do Ủy ban quốc gia về Phòng chống Tai nạn Đường bộ của Morocco chủ trì với sự tài trợ của FedEx, Quỹ An toàn Giao thông, Ban Thiết bị An toàn Giao thông Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, và Allianz.

Xem poster của Quỹ AIP tại đây

[Back to previous page]