Quỹ AIP tham dự cuộc họp lần thứ 21 của Nhóm hợp tác về An toàn giao thông đường bộ của Liên Hiệp Quốc

March 27, 2015

8
Ông James Bairstow và ông Greig Craft phát biểu tại cuộc họp lần thứ 21 của Nhóm hợp tác về An toàn giao thông đường bộ của Liên Hiệp Quốc.

Ngày 26-27 Tháng 03/ 015—Geneva, Thụy Sĩ

Nhóm hợp tác về An toàn giao thông đường bộ của Liên Hiệp Quốc (UNRSC) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chủ trì đã gặp nhau tại Geneva trong tháng này để thảo luận các vấn đề an toàn giao thông đường bộ toàn cầu. Những thành viên của Nhóm hợp tác bày tỏ cam kết nỗ lực vì an toàn giao thông và đưa an toàn giao thông vào Chương trình Nghị sự về Phát triển sau năm 2015. Tại cuộc họp, Quỹ AIP đã có bài trình bày bài “Trẻ em đội mũ bảo hiểm ở Việt Nam: Thời khắc thay đổi”.

[Back to previous page]