Quỹ AIP nhận Bằng khen từ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

December 19, 2014

VUFO award
Phó Giám đốc Ban Điều phối Viện trợ nhân dân chụp ảnh cùng đại diện của Quỹ AIP, bà Nguyễn Ngọc Ánh trong Lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ngày 19 tháng 12 năm 2014—Hà Nội

Vào ngày 19 tháng Mười Hai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch VUFO cho Quỹ AIP vì những đóng góp cho việc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam năm 2014. Bằng khen được trao tặng trong hội thảo chia sẻ thông tin với sự tham dự của những tổ chức khác cũng nhận bằng khen của VUFO. Trong số hơn 500 tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Việt Nam, Quỹ AIP là một trong 32 tổ chức được lựa chọn nhận Bằng khen năm 2014.

[Back to previous page]