Phái đoàn Thái Lan đến thăm Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Việt Nam

June 25, 2015

25/06/2015—Hanoi

NTSC
Phái đoàn Thái Lan cùng với ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách UBATGTQG, Chủ tịch Greig Craft – Quỹ AIP, và đại diện cảnh sát giao thông

Vào dịp cuối tháng Sáu vừa qua, phái đoàn Thái Lan dẫn đầu bởi Tiến sỹ Bundit Sornpaisan, Giám đốc Chăm sóc Sức khỏe và Kiểm soát Rủi ro của Quỹ Phát triển Sức khỏe Thái Lan, đã đến thăm Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam (UBATGTQG VN).

Ông Greig Craft, chủ tịch Quỹ AIP, đã được mời tham dự cuộc họp. Ông Craft đã chia sẻ về kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thực thi quy định đội mũ bảo hiểm và các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức đội mũ bảo hiểm của Quỹ AIP. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các nước ASEAN trong lĩnh vực này.

[Back to previous page]