Phái đoàn Campuchia sang Việt Nam và Singapore thảo luận về việc thực thi hiệu quả Luật quy định đội mũ bảo hiểm tại Campuchia

December 18, 2014

17
Phái đoàn Campuchia gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo Việt Nam thảo luận về những thực hành tốt nhất trong việc thực thi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

Ngày 16-18 tháng 12 năm 2014—Việt Nam và Singapore

Trong tháng 12, phái đoàn chính phủ Campuchia đã đến thăm Việt Nam và Singapore để thảo luận về những thực hành tốt nhất trong lĩnh vực an toàn giao thông. Chuyến thăm là một hoạt động của dự án “An toàn cho đầu. Đội mũ bảo hiểm.” do quỹ AIP thực hiện tại Campuchia và được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ – Ban hỗ trợ những sáng kiến mới (USAID-DIV).

Phái đoàn Campuchia bao gồm đại biểu của Hội đồng Trung tâm Cảnh sát Quốc gia Campuchia và Tổng Thư ký Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NRSC). Các đại biểu đã gặp gỡ Ban An toàn Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Học viện Cảnh sát giao thông, Hội đồng An toàn Giao thông Singapore và Cảnh sát Giao thông Singapore.

Các đại biểu thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về việc ban hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cũng như những bài học thành công, thách thứ và bài học kinh nghiệm về việc thực thi và giáo dục luật giao thông, với mục tiêu giúp thực thi hiệu quả Luật An toàn Giao thông mới của Campuchia vừa được Quốc hội thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014.

[Back to previous page]