Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP trình bày trước Hiệp hội An toàn Giao thông Vận tải Quốc Gia Hoa Kỳ

September 30, 2015

Ngày 30/09/2015 – Washington D.C., Hoa Kỳ

President and Founder, Greig Craft and NTSB Vice Chairman, Tho Bella Dinh-Zarr
Chủ tịch và nhà sáng lập Quỹ AIP, Greig Craft và Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Hoa Kỳ, bà Tho Bella Dinh-Zarr.

Chủ tịch của Quỹ AIP, ông Greig Craft, được mời trình bày tại Hiệp hội An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Hoa Kỳ (HHATGTVTQGHK), một cơ quan liên bang độc lập phụ trách xác định các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, tuyên truyền về an toàn giao thông, và hỗ trợ các nạn nhân tai nạn giao thông và gia đình của họ.

HHATGTVTQGHK là cơ quan chính phủ báo cáo trực tiếp cho Tổng thống Mỹ Barack Obama. Quỹ AIP rất vinh dự khi được trình bày trước Hiệp Hội bao gồm đại diện cấp cao của nhiều ngành khác nhau như an toàn hàng không, đường sắt, và đường thuỷ. Tại sự kiện, ông Craft đã phát biểu về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và Thập kỷ Hành động vì An toàn Giao thông của Liên Hiệp Quốc.

[Back to previous page]