Người dân hưởng lợi từ các nhóm hoạt động vì an toàn giao thông

August 22, 2015

Ngày 1-20/08/2015 – Phnom Penh, Kandal, và Kampong Speu

communes
Các hoạt động cộng đồng tác động và đưa thông tin về an toàn giao thông trực tiếp tới người dân.

Với sự hỗ trợ của Quỹ AIP, 18 nhóm hoạt động vì an toàn giao thông được thành lập và tập huấn nhằm truyền thông các vấn đế an toàn giao thông đến người dân trong cộng đồng. 123 hoạt động giáo dục đã được triển khai trên đường phố, trực tiếp tại nhà dân và trong cộng đồng với nội dung tập trung quanh vấn đề đội mũ bảo hiểm.

Các nhóm hoạt động góp phần xây dựng mô hình hoạt động ở địa phương nhằm triển khai và thắt chặt tuân thủ quy định an toàn giao thông mới của chính phủ.

[Back to previous page]