Ngày hội An toàn Giao thông được tổ chức tại trường tiểu học Chương Dương

December 11, 2014

TrafficSafetyDay
Đại diện công ty Abbott, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, Đoàn thanh niên quận Hoàn Kiếm và Quỹ AIP trong Ngày hội An toàn Giao thông được tổ chức tại trường tiểu học Chương Dương.

Ngày 11 tháng 12 năm 2014—Hà Nội

Vào giữa tháng 12, Quỹ AIP tổ chức Ngày hội An toàn Giao thông với các đại diện của Abbott khu vực châu Á Thái Bình Dương tại trường tiểu học Chương Dương ở Hà Nội. 280 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 380 người tham dự, bao gồm 60 đại biểu của Abbott, đại diện của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hoàn Kiếm, Đoàn Thanh niên Quận Hoàn Kiếm, học sinh và giáo viên của trường tiểu học Chương Dương đã tham dự ngày hội. Các em học sinh đã tham giao vào những trò chơi an toàn giao thông và được hướng dẫn về cách đội mũ bảo hiểm bởi các đại biểu của Abbott. Bên cạnh Ngày hội An toàn Giao thông, công ty Abbott cũng tài trợ cho chương trình Mũ bảo hiểm cho gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh.

[Back to previous page]