Lễ phát động giai đoạn 3 của dự án “Đi bộ thông minh” tới 37 trường học

December 15, 2014

Ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại tỉnh Chongqing.

_DSC8654_副本Lễ phát động giai đoạn 3 của dự án “Đi bộ thông minh” với sự tham gia của các cán bộ huyện Kai và đại diện của Chevron.

Thứ 6 ngày 17 tháng 10, năm 2014, lễ phát động dự án “Đi bộ thông minh” giai đoạn 3 tại Huyện Kai, Trung Quốc đã diễn ra tại trường tiểu học Hangfeng số 7, Tỉnh Chongqing. Buổi lễ có mục đích tăng cường hợp tác và sự tham gia của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an toàn giao thông và các trường học trực thuộc dự án, từ đó mở rộng tác động của dự án “Đi bộ thông minh” tại huyện Kai. Dự án được tài trợ bởi công ty Cheveron và được thực hiện bởi Quỹ AIP cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kai, Phòng Giao thông và Tuần tra Huyện Kai. Trong giai đoạn 3 này, dự án sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn với người đi bộ tại 37 trường học trực thuộc dự án. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thông cáo báo chí tại đây.

[Back to previous page]