Johnson & Johnson khởi động một năm mới của chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em với cam kết tài trợ 9,100 mũ bảo hiểm

March 17, 2015

IMG_0643
Năm trường tiểu học ở tỉnh Quảng Nam đã nhận 2,987 mũ bảo hiểm trong buổi lễ phát động vào tháng 3 năm nay.

Ngày 17 Tháng Ba, 2015 – Tỉnh Quảng Nam.

Trong khuôn khổ chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em do công ty Johnson & Johnson tài trợ năm thứ tư, tổng cộng 9,100 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho các em học sinh và giáo viên tiểu học trong suốt năm 2015. Từ tháng Hai đến tháng Mười Hai năm nay, 44 trường tiểu học tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai, và Quảng Nam sẽ được nhận mũ bảo hiểm.

Quỹ AIP tổ chức lễ phát động vào ngày 17 tháng 3 tại tỉnh Quảng Nam đánh dấu một năm tiếp tục tài trợ chương trình. Đây là năm đầu tiên các trường tiểu học ở tỉnh Quảng Nam được nhận mũ bảo hiểm và được học về an toàn giao thông đường bộ trong khuôn khổ chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em.

[Back to previous page]