Hơn 5,000 mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho 39 trường trong dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” do Tập đoàn Johnson & Johnson tài trợ.

December 15, 2014

Ngày 13-20 tháng 10 — tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đồng Nai

Trong tháng 10 vừa qua, nhờ có sự tài trợ của Tập đoàn Johnson & Johnson, 5,039 mũ bảo hiểm đã được trao cho 39 trường tiểu học tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đồng Nai. Các buổi lễ trao mũ nằm trong chương trình “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” của Quỹ AIP đã được tổ chức với sự phối hợp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan tại địa phương với mục tiêu tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em.

Fashion showHọc sinh đội mũ mới trong lễ trao tặng dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em do Tập đoàn Johnson & Johnson tài trợ.

Ngoài những mũ bảo hiểm mới được trao tặng và những mũ được thay thế miễn phí do va chạm, đã có 228 mũ mới của phụ huynh đóng góp để trao tặng cho các cháu làm mất hoặc đội không vừa vì đã lớn. Nghĩa cử này cho thấy tín hiệu khả quan trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi an toàn giao thông của phụ huynh học sinh.

Xin vui lòng tham khảo thông cáo báo chí tại đây.

[Back to previous page]