Hội thảo tổng kết chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em nêu bật những thành tựu của năm 2014 và kế hoạch năm 2015

January 25, 2015

Các đại biểu tham dự hội thảo tổng kết kết quả triển khai và kế hoạch năm 2015 của chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em do Johnson & Johnson tài trợ
Các đại biểu tham dự hội thảo tổng kết kết quả triển khai và kế hoạch năm 2015 của chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em do Johnson & Johnson tài trợ

Tháng 01 năm 2015 — Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đồng Nai

Ba hội thảo tổng kết đã được tổ chức để thảo luận về chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em do công ty Johnson & Johnson tài trợ. Các đại biểu tham dự hội thảo tổng kết về kết quả chương trình năm 2014, những bài học kinh nghiệm sau ba năm thực hiện và kế hoạch cho năm 2015. Tổng cộng 246 đại biểu đến từ Ban An toàn giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, cảnh sát giao thông cùng phụ huynh và giáo viên đã tham dự hội thảo. Mười một trường dự án được nhận giải thưởng vì đã triển khai chương trình thành công và đạt tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cao.

Quỹ AIP ghi nhận sự tham gia tích cực và chủ động của các đối tác trong quá trình triển khai chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành và rất vui mừng trước sự cam kết mạnh mẽ tiếp tục chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em. Bên cạnh đó, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và tài liệu hướng dẫn thúc đẩy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho học sinh khối tiểu học được các đối tác địa phương hưởng ứng rộng rãi. Đây là những đối tác đã đóng góp nhiều sáng kiến hữu ích và cam kết góp phần triển khai các hoạt động giáo dục và truyền thông của kế hoạch hành động.

[Back to previous page]