Hội thảo nâng cao năng lực ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa nhằm khuyến khích cam kết hỗ trợ dài hạn.

November 21, 2014

21 tháng Mười Một, 2014—Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

19
Phát biểu khai mạc của ông Cao Quang Hiếu, Phó Tổng Quản lý Công an Nghi Sơn.

Khu Công nghiệp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) mong muốn giảm số va chạm giao thông và phòng chống các tử vong và chấn thương do va chạm giao thông ở ba xã thuộc địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Tháng này, Quỹ AIP hợp tác với Công an Giao thông tỉnh Thanh Hóa, Ban An toàn Giao thông huyện Tỉnh Gia, Công an Nghi Sơn, và NSRP nhằm tổ chức hội thảo nâng cao năng lực kéo dài nửa ngày về an toàn giao thông và luật giao thông cho Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, và các lãnh đạo xã Hải Thượng, Tân Trường, và Mai Lâm.

Hội thảo cung cấp cho người tham dự những thông tin quan trọng về an toàn giao thông, các kỹ năng truyền thông về an toàn giao thông, đồng thời giới thiệu Dự án An toàn Giao thông Mở rộng. Chương trình nâng cao năng lực cho các cơ quan chức năng và cam kết hỗ trợ sau hội thảo sẽ giúp đảm bảo tính bền vững của dự án và cung cấp cho chính quyền địa phương những công cụ và kiến thức nhằm tạo ra thay đổi hành vi dài hạn.

[Back to previous page]