Hội thảo Đi bộ Thông minh được tổ chức cho tập huấn viên và cán bộ quản lý an toàn giao thông

August 25, 2015

Ngày 23-25/08/2015 – Tỉnh Thành Đô, Trung Quốc

walkwise workshop aug
Người tham gia cùng chụp hình khi hội thảo kết thúc thành công.

Dự án Đi bộ Thông minh của Quỹ AIP đã kết thúc những hoạt động cuối cùng của năm học 2014-2015 và tiếp tục chuẩn bị cho giai đoạn thứ tư.

Vào cuối năm học, một hội thảo tập huấn đã được tổ chức để những trường dự án cũ chia sẻ kinh nghiệm với những trường dự án mới. 18 tập huấn viên, 18 cán bộ quản lý an toàn giao thông, và đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hạt Kai đã tham dự sự kiện nhằm nâng cao kỹ năng chuẩn bị và tổ chức tập huấn, tăng cường trao đổi học hỏi giữa các đối tác dự án; và phát triển kế hoạch của giáo viên cho năm học tới.

Nhân viên của Quỹ AIP đã tổ chức tập huấn về những chủ đề này đồng thời ghi nhận sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của các đối tác thực hiện dự án Đi bộ Thông minh ở trường.

[Back to previous page]