Hoạt động giáo dục về mũ bảo hiểm thú vị và bổ ích trong Ngày hội An toàn Giao thông cùng đại diện của công ty Abbott

February 10, 2015

IMG_0061
Ông Joseph McKillips, Quản lý Cấp cao Chương trình Hỗ trợ Thương mại về Môi trường, Sức khỏe, và An toàn của công ty Abbott tham gia trò chơi an toàn giao thông cùng các em học sinh

Ngày 10 tháng 02 năm 2015 — Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hội Bé vui cùng giao thông với chủ đề mũ bảo hiểm được tổ chức với 867 học sinh tại trường tiểu học Trương Định quận 12 với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích. Nằm trong khuôn khổ chương trình Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình của Quỹ AIP, ngày hội bao gồm các hoạt động và trò chơi về an toàn giao thông, các tiết mục biểu diễn, và hướng dẫn đội mũ bảo hiểm. Những hoạt động nằm giúp học sinh củng cố các kiến thức đã học từ trước. Đây là năm thứ mà chương trìnhMũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình được tài trợ bởi công ty Abbott do Quỹ AIP thực hiện cùng với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các cơ quan chức năng địa phương nhằm củng cố ý thức sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh và phụ huynh.

Đại diện nhà tài trợ Abbott đến từ trụ sở chính ở Hoa Kỳ gồm có ông Bertrand Mohrdieck – Quản lý, Chương trình thương mại toàn cầu về An toàn Sức khỏe và Môi trường, ông Joseph McKillips – Quản lý cấp cao, Chương trình hỗ trợ thương mại về An toàn Sức khỏe và Môi trường, và ông Mike P Ha – Quản lý chương trình, đội thương mại toàn cầu về An toàn và Khoa học lao động (Ergonomics), Abbott Vascular. Các em học sinh đã tham gia các hoạt động và thi đua hết mình cùng các khách mời của ngày hội.

[Back to previous page]