Hoạt động giáo dục hè thuộc dự án Đi bộ Thông minh thu hút 2000 người tham gia

July 10, 2015

09-10/07/2015 – Tỉnh Kai

Tình nguyện viên dự án phát quạt tay kêu gọi an toàn cho người bộ hành cho người lớn tuổi trong cộng đồng

Vừa qua, một chuỗi các hoạt động giáo dục hè thuộc dự án Đi bộ Thông minh do Quỹ AIP thực hiện đã diễn ra tại tỉnh Kai, Trung Quốc.

Trong ngày 9 và 10 tháng 7, gần 700 người dân địa phương đã tập trung ở Kai County để xem các đoạn phim về giáo dục an toàn giao thông, với nội dung xoay quanh việc bảo đảm an toàn cho trẻ em đi đến trường bằng xe bus. Bên cạnh đó, tại buổi chiếu phim, mọi người cùng lắng nghe và chia sẻ các bài học rút ra từ những tai nạn trước đây ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kai.

Trong tuần lễ 21 – 24 tháng 7, cộng đồng người cao tuổi trong khu vực này cũng tham gia vào các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về các luật lệ an toàn giao thông. Quỹ AIP kết hợp với Đoàn thanh niên tỉnh Kai lắp đặt 4 pa-nô di động ở các địa điểm có vạch sang đường gần khu vực chợ, nơi có nhiều người cao tuổi lui tới thường xuyên. Đồng thời, các tình nguyện viên của dự án đã phát 1,000 quạt tay cho người đi đường và quan sát hành vi đi bộ của khoảng 2,000 người bộ hành. Kết quả quan sát cho thấy hoạt động đã tác động tích cực đến thói quen sử dụng vạch sang đường dành cho người đi bộ ở khu vực này.

Nhấn vào link này để xem thêm hình ảnh của hoạt động.

[Back to previous page]