FedEx giúp các em học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh cất lên tiếng nói về an toàn đi bộ cho trẻ em

December 27, 2014

15
Học sinh tham dự buổi tập huấn của dự án “Tiếng nói qua hình ảnh” sử dụng nhiếp ảnh để dạy trẻ em về đi bộ an toàn.

Ngày 26-27 tháng 12 năm 2014— thành phố Hồ Chí Minh

Gần 48 học sinh từ 12 trường cấp hai ở Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự buổi tập huấn kéo dài hai ngày về an toàn cho người đi bộ, nhiếp ảnh, và kỹ năng thuyết trình. Buổi tập huấn là một hoạt động trong giai đoạn đầu tiên của dự án “Tiếng nói qua hình ảnh” được tài trợ bởi công ty FedEx Express và được Quỹ AIP triển khai (Quỹ AIP là đại diện tại Việt Nam của tổ chức Safe Kids). Dự án “Tiếng nói qua hình ảnh” sử dụng những bức ảnh và ý kiến của học sinh để giảng dạy cho các em về đi bộ an toàn và vận động vì môi trường đi bộ an toàn hơn. Dự án báo ảnh này là một hợp phần của chương trình kéo dài nhiều năm Đi bộ An toàn dự kiến sẽ được triển khai ở 12 trường với gần 11,893 học sinh.

Sau khóa tập huấn, học sinh được giao nhiệm vụ chụp ảnh những khu vực đi bộ xung quanh trường học và trong cộng đồng. Sau đó, các em học sinh sẽ chia sẻ những khám phá của mình tại các buổi thảo luận trong lớp cùng với các bạn và thầy cô. Dự án sẽ kết thúc bằng một triển lãm ảnh vào tháng 3 năm 2015. Tại buổi triển lãm, đại diện học sinh từ các trường sẽ thuyết trình về những hình chụp và các sáng kiến giải pháp trước một ban giám khảo bao gồm những đối tác quan trọng. Với cam kết cải thiện môi trường đi bộ, ban giám khảo sẽ lắng nghe phần trình bày của học sinh với mục đích vận động nâng cao điều kiện đường phố. Tại buổi triển lãm ảnh, ban giám khảo sẽ lựa chọn bức ảnh tốt nhất và trao tặng giải thưởng cho người thắng cuộc.

[Back to previous page]