Đối mặt với vấn nạn vô hình trên đường phố

September 22, 2015

Jean Todt, Chủ tịch của Quỹ FIA, Đại sứ Đặc nhiệm An toàn Giao thông của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Nguồn: FIA
Jean Todt, Chủ tịch của Quỹ FIA, Đại sứ Đặc nhiệm An toàn Giao thông của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.
Nguồn: FIA

Trong một bài viết gần đây của tờ Huffington Post, Jean Todt, Chủ tịch của Quỹ FIA, đồng thời là Đại sứ Đặc nhiệm An toàn Giao thông của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã vận động cho các mục tiêu an toàn giao thông được phê chuẩn đưa vào danh sách Những Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc. Đây là những mục tiêu sẽ quy định khung hành động của Liên Hiệp Quốc trong 15 năm tới, và kêu gọi sự quan tâm cấp thiết của cộng đồng và các lãnh đạo cấp cáp đến vấn đề an toàn thông trên toàn cầu.

Xem bài phát biểu mang tên “Đối mặt với vấn nạn vô hình trên đường phố” của Jean Todt tại đây.

[Back to previous page]