Đêm tiệc gala PACCOM kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

July 30, 2015

Ngày 30/07/2015 – Hà Nội

paccom
Đại diện các tổ chức phi chính phủ quốc tế và công chức nhà nước đã tề tựu tại Gala PACCOM ở Hà Nội.

Nhằm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đã tổ chức buổi tiệc gala tại Trung tâm Hội nghị Intercontinental ở Hà Nội.

Trong số những người tham dự, có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius; Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP; và đại các tổ chức NGO quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Được thành lập năm 1989, PACCOM là cơ quan chức năng chuyên biệt của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO), chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động của các tổ chức NGO quốc tế và kêu gọi viện trợ, hợp tác với chính phủ Việt Nam.

[Back to previous page]