Đếm ngược đến ngày toàn quốc tăng cường thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

January 13, 2015

Các đại sứ, đại diện các cơ quan chính phủ, các đối tác và các vị khách quý trong lĩnh vực an toàn đường bộ đã tham dự họp báo công bố Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.
Các đại sứ, đại diện các cơ quan chính phủ, các đối tác và các vị khách quý trong lĩnh vực an toàn đường bộ đã tham dự họp báo công bố Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Ngày 13 tháng 01 năm 2015 — Hà Nội

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) với vai trò là cơ quan chuyên trách an toàn giao thông ở Việt Nam đã khởi động Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em nhằm tăng cường việc đội mũ trên toàn quốc.

Kế hoạch hành động Quốc gia được phối hợp triển khai bởi UBATGTQG và các cơ quan thành viên bao gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và được các tổ chức khác, trong đó có Quỹ AIP hỗ trợ.

Kế hoạch hành động hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo ra sự chuyển đổi trong nhận thức đối với việc đội mũ và thực hiện quy định của pháp luạt thông qua thông điệp “Đội mũ cho con. Trọn tình cha mẹ.” Những hoạt động chính bao gồm truyền thông đại chúng nâng cao nhận thức về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, giáo dục trong trường học, và tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm trên toàn quốc nhằm giảm thiểu số ca vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Tuần lễ cao điểm tổng kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 04 năm 2015. Trong tuần lễ cao điểm này, cảnh sát giao thông sẽ tuần tra ở khu vực xung quanh trường học, cho dừng xe và nhắc nhở những phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm. Băt đầu từ ngày 10/04/2015, cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm những ca vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Xem thêm hình ảnh tại đây.

[Back to previous page]