Đánh giá giữa kỳ dự án “An toàn cho đầu. Đội mũ bảo hiểm.” sơ kết những kết quả khả quan

September 10, 2015

Ngày 10/09/2015 – Phnom Penh

Chiến dịch truyền thông được tổ chức nhằm phổ biến thông điệp về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm trên khắp Campuchia.
Chiến dịch truyền thông được tổ chức nhằm phổ biến thông điệp về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm trên khắp Campuchia.

Trong năm qua, nằm trong khuôn khổ dự án “An toàn cho đầu. Đội mũ bảo hiểm.”, Quỹ AIP đã triển khai các chiến dịch tăng cường nhận thức cộng đồng nhằm phổ biến cho người dân về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm và quy định đội mũ bảo hiểm cho hành khách.

Sau một năm triển khai chiến dịch, đánh giá và khảo sát giữa kỳ dự án cho thấy kết quả phản hồi khả quan từ hơn 400 người tham gia khảo sát ở 18 huyện mục tiêu. Ở các chương trình trong nhà trường, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đã tăng ở 18 trường dự án so với các trường không có can thiệp và kiến thức về an toàn giao thông của học sinh tăng rõ rệt so với trước khi triển khai dự án. Trong hợp phần xây dựng môi trường thực hiện của dự án, chúng tôi đã giúp tăng cường cam kết thực hiện quy định bắt buộc hành khách đội mũ bảo hiểm và hỗ trợ xây dựng kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm.

Truyền thông thay đổi hành vi cũng góp phần tăng cường nhận thức về an toàn giao thông. Đánh giá cho thấy 78% hành khách có xu hướng đội mũ bảo hiểm và cho rằng việc đội mũ bảo hiểm là cần thiết cho cả hành khách và người điều khiển xe. Thông điệp chính của dự án là “Bảo vệ tính mạng của hành khách trên xe bạn. Đảm bảo họ đội mũ bảo hiểm.” Kết quả đánh giá cho thấy 88% người trả lời khảo sát ghi nhận thông điệp này. Khi xem hình ảnh của chiến dịch, 85% người dân trả lời đã nhìn thấy hình ảnh này trên tivi. Bảng hiệu trên xe tuk tuk và bảng hiệu trên đường là những phương tiện phổ biến nhất đưa thông điệp của chiến dịch đến người dân.

Khi được hỏi về quy định bắt buộc hành khách đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, gần 91% người tham gia khảo sát trả lời rằng họ biết về quy định đó. Rất nhiều người biết rằng quy định này áp dụng với tất cả mọi đối tượng bất kể tuổi tác, giới tính, và địa lý. Chính phủ hoàng gia Campuchia sẽ bắt đầu tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ mới vào tháng Một năm 2016.

[Back to previous page]