Đại diện của CDC đến thăm Việt Nam và Campuchia

May 14, 2015

CDC
Bà Parker và Ông Ederer đến thăm văn phòng Quỹ AIP tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14-22/05/2015—Hà Nội, Hồ Chí Minh và Phnom Penh

Vừa qua, Bà Erin Parker, chuyên gia khoa học sức khỏe và Ông Dave Ederer, nghiên cứu viên thuộc Khoa Phòng chống Tai nạn thương tích, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã có chuyến công tác tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, và Phnom Penh. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bà Parker và Ông Ederer đã có các buổi làm việc với văn phòng Quỹ AIP tại từng thành phố, Trường đại học Y tế Công Cộng Hà Nội, Bộ Y tế, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tổ chức Y tế Thế giới, Viện Vệ sinh Y tế Cộng cộng thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Handicap International, và văn phòng CDC tại Việt Nam và Campuchia.

[Back to previous page]