Cuộc thi viết tiêu đề cho hình ảnh nhằm tăng cường nhận thức về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

September 20, 2015

photocaptioncontest
Tham gia cuộc thi viết tiêu đề hình ảnh của chúng tôi để có cơ hội nhận những giải thưởng hấp dẫn.

Nhằm ủng hộ Kế hoạch Hành động Quốc gia tăng cường thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, Quỹ AIP tổ chức cuộc thi viết tiêu đề cho hình ảnh nhằm tăng cường nhận thức về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên khắp Việt Nam. Từ ngày 20/09 đến 16/10 năm 2015, 8 bức ảnh sẽ thường xuyên được đăng tải trên trang Faebook và website của chiến dịch. Để tham gia vào cuộc thi, bạn cần viết một tiêu đề cho mỗi bức ảnh. Hàng tuần, Quỹ AIP sẽ công bố người chiến thắng của tuần, và vào tuần cuối của tháng,Quỹ AIP sẽ chọn ra người thắng giải chung cuộc và trao tặng phần thưởng trị giá 5,000,000 đồng.

Đọc thêm về quy định, điều kiện và tham dự cuộc thi viết tiêu đề tại đây.

[Back to previous page]