Cuộc họp đầu tiên của Nhóm làm việc dự án Khu vực trường học an toàn

January 28, 2015

First Safe School Zone Working Committee Meeting convenes
Đại diện Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, và cảnh sát giao thông đã tham dự cuộc họp đầu tiên của Nhóm làm việc nhằm thảo luận về dự án Mô hình trường học an toàn

Ngày 28 tháng 01 năm 2015 — Thành phố Hồ Chí Minh

Nằm trong khuôn khổ của chương trình Đi bộ An toàn ở Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, và đại diện các cơ quan ban ngành khác đã tham dự hội nghị đầu tiên của Nhóm làm việc thuộc Mô hình trường học an toàn trong tháng Một. Dự án Mô hình trường học an toàn giáo dục gần 1300 trẻ em về đi bộ an toàn, cải thiện môi trường xung quanh trường học, và thu thập, phân tích cá số liệu chấn thương ở bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng an toàn đi bộ cho trẻ em. Dự án còn vận động để Mô hình trường học an toàn được thực hiện ở khắp các trường trên toàn quốc.

Tại cuộc họp, kết quá khảo sát trường học thực hiện trong tháng Bảy năm 2014 đã được trình bày và ba trường (trường tiểu học Phước Thành, Long Trường, và trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản) được lựa chọn để thực hiện Mô hình trường học an toàn. Người tham dự cuộc họp đã vận động thành công giúp một trong số ba trường tiểu học được trải nhựa cải thiện cơ sở hạ tầng xung quanh trường vào dịp trước Tết Nguyên đán nhằm giúp học sinh đi học an toàn hơn.

[Back to previous page]