Chương trình thời sự của PBS (PBS NewsHour) và Trung tâm Pulitzer đưa tin về khủng khoảng (Pulitzer Center on Crisis Reporting) đã phát phóng sự về Quỹ AIP và thực trạng an toàn giao thông tại Cambodia

April 13, 2015

5
Ông Pagna Kim, Giám đốc Quốc gia của Quỹ AIP tại Cambodia phát biểu về thực trạng đội mũ bảo hiểm tại Cambodia

Campuchia, ngày 13/04/2015.

PBS, cơ quan truyền thông đại chúng của Hoa Kỳ, đã phối hợp với Trung tâm Pulitzer đưa tin về khủng khoảng (Pulitzer Center on Crisis Reporting) đã đăng bài báo “Sử dụng mũ bảo hiểm – giải pháp tất yếu cho tình trạng xe gắn máy đang gia tăng nhanh chóng tại Campuchia“ và phát phóng sự cùng chủ đề trong bản tin của PBS NewsHour. Bài viết và đoạn video đã giới thiệu quá trình mà Chính phủ và các tổ chức vận động cho vấn đề an toàn giao thông, trong đó có Quỹ AIP cùng hoạt động để tăng cường khả năng tiếp cận và chấp hành qui định đội mũ bảo hiểm đối với những người tham gia giao thông trên xe gắn máy.

Đọc bài viết trên Pulitzer Center tại đây.
Xem đoạn phóng sự trên PBS NewsHoue tại đây.

[Back to previous page]