Chủ tịch Quỹ AIP được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trao tặng Bẳng khen

February 6, 2015

AIP Foundation President Mr. Greig Craft is awarded with the Certificate of Merit by the Da Nang People’s Committee
Chủ tịch của Quỹ AIP, ông Greig Craft, nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng

Ngày 06 tháng 02 năm 2015 — Đà Nẵng

Ông Greig Craft, Chủ tịch của Quỹ AIP, được trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Bằng khen ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Greig Craft cho sự phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng và nâng cao tinh thần hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác nước ngoài trong năm 2014. Vào ngày 06 tháng 02 năm 2014, buổi lễ trao Bằng khen Hữu nghị cho các cá nhân và tổ chức được long trọng tổ chức tại Đà Nẵng.

[Back to previous page]