Chính phủ chú trọng tăng cường giao thông cho trẻ em

September 21, 2015

Ngày 21/09/2105 – Thành phố Hồ Chí Minh

10,000 mũ bảo hiểm được trao tặng cho trẻ em ở miền trung tỉnh Bình Định trong một sự kiện được tổ chức bởi Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.  Nguồn: VNA/VNS Photo Manh Minh
10,000 mũ bảo hiểm được trao tặng cho trẻ em ở miền trung tỉnh Bình Định trong một sự kiện được tổ chức bởi Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.
Nguồn: VNA/VNS Photo Manh Minh

Hơn 2,000 học sinh đã diễu hành trên xe gắn máy và xe đạp điện hưởng ứng hành động của chính phủ nhằm cải thiện giáo dục an toàn giao thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG), đã đưa Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động thực hiện đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học đến các trường nhằm kêu gọi nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khoá giáo dục học sinh và tập huấn phụ huynh về an toàn giao thông.

Đây là tài liệu nhằm hướng dẫn ban giám hiệu, giáo viên trường tiểu học lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục, truyền thông đội mũ bảo hiểm cho học sinh và phụ huynh.

Đọc thêm về các hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường cho học sinh tiểu học tại đây.

[Back to previous page]