Campuchia thông qua luật an toàn giao thông mới bắt buộc đội tất cả những người di chuyển trên xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm

December 5, 2014

Ngày 5 tháng 12 năm 2014—Phnom Penh

TrafficLaw

Quốc hội Campuchia đã thông qua Luật Giao thông mới bắt buộc người tham gia giao thông trên xe gắn máy, bao gồm cả trẻ em, phải đội mũ bảo hiểm.

Ông Greig Craft, Chủ tịch của Quỹ AIP, đã chia sẻ vào năm 2011 dự luật quy định đội mũ bảo hiểm không bao gồm quy định cho trẻ em. Quỹ AIP đã khởi động sáng kiến đưa trẻ em vào dự luật bắt buộc người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 98% người dân ủng hộ luật quy định tất cả những người di chuyển trên xe gắn máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Vào năm 2013, một số tổ chức trong đó có Quỹ AIP đã đệ trình một bản Tuyên bố chung lên Bộ Giao thông vận tải kêu gọi thông qua dự thảo luật. Bản tuyên bố chung này được đề cập trong báo cáo của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc có tên gọi Cải thiện An toàn Giao thông Toàn cầu và đã nhận được sự ủng hộ từ các cá nhân, công ty và các tổ chức xã hội dân sự.

Vào tháng 5 năm 2014, Quỹ AIP đã trình một nghiên cứu lên chính phủ Campuchia. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm được thông qua năm 2014, 561 sinh mạng có thể được cứu sống, 10,572 ca chấn thương sọ não được phòng tránh, và tránh tổn thất 98,618,422 đô la tính đến năm 2020.

Quỹ AIP đánh giá cao quyết định của Quốc hội thông qua điều luật có ý nghĩa lịch sử này.

[Back to previous page]