Các quan chức Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia tới thăm các phòng kiểm định chất lượng mũ bảo hiểm tại Hà Nội để học hỏi kinh nghiệm xây dựng một trung tâm tương tự tại nước bạn

October 18, 2014

Hà Nội,16 – 18 tháng 10 năm 2014.

Protect
Các quan chức chính phủ Campuchia đến thăm nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm nhiệt đới Protec tại Việt Nam.

Để hỗ trợ việc thực thi dự thảo luật an toàn giao thông của chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, trong tháng 10 vừa qua Quỹ AIP đã tổ chức các buổi họp giữa quan chức cấp cao của chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia tại Hà Nội. Các quan chức đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý an toàn giao thông, tiêu chuẩn chất lượng mũ bảo hiểm và tăng cường thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm.

Các quan chức Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia cũng đã tới thăm nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm nhiệt đới Protec của Quỹ AIP và phòng kiểm định chất lượng, trung tâm kiểm định chất lượng mũ bảo hiểm của Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam tại Hà Nội. Mục đích chính của đoàn là học hỏi kinh nghiệm xây dựng và vận hành các trung tâm kiểm định chất lượng mũ bảo hiểm tại Việt Nam, từ đó cân nhắc việc xây dựng một trung tâm tương tự tại Cam-pu-chia. Dự thảo luật an toàn giao thông Cam-pu-chia quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với tất cả những người tham gia giao thông bằng xe gắn máy dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2015. Việc xây dựng một trung tâm kiểm định chất lượng mũ bảo hiểm là điều kiện tiên quyết để giảm thiểu việc sử dụng mũ kém chất lượng ở trong nước.

Xin vui lòng tham khảo thông cáo báo chí tại đây.

[Back to previous page]