Các khóa tập huấn điều khiển xe gắn máy đến với người dân ở Huyện Tĩnh Gia

December 7, 2014

NSRP
Người dân địa phương tham dự khóa tập huấn điều khiển xe gắn máy ở xã Mai Lâm. Khóa tập huấn bao gồm buổi lý thuyết và thực hành.

Ngày 7 tháng 12 năm 2014—Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Trong khuôn khổ Dự án An toàn Giao thông của nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), ba khóa tập huấn về an toàn khi điều khiển xe gắn máy đã được tổ chức cho người dân tại ba xã Hải Thượng, Tân Trường và Mai Lâm từ ngày 7 đến 21 tháng 12 năm 2014.

Các buổi tập huấn đã thu hút gần 360 người điều khiển xe gắn máy tại địa phương tham gia vào các buổi lý thuyết và thực hành. Các học viên được phổ biến thông tin về luật giao thông, tập huấn về cách lái xe an toàn trong khu công nghiệp và thực hành các kỹ năng lái xe an toàn. Kết thúc khóa học, các học viên được phát giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học và một chiếc mũ bảo hiểm miễn phí.

[Back to previous page]