Các hồn ma kêu gọi đội mũ bảo hiểm trên sóng truyền hình Campuchia

August 15, 2015

Ngày 15/08/2015 – Phnom Penh

AIP FoundationThumbnailHSHOCommercial
Các hồn ma khuyên người dân rằng đội mũ bảo hiểm giúp bảo vệ mạng sống.

Trong bốn tháng vừa qua, quảng cáo TV của Quỹ AIP đã đưa các thông điệp về ý thức đội mũ bảo hiểm đến 94% dân số, tiếp cận hơn 11.9 triệu người dân. Bên cạnh đó, 83.9% lượng khán giả mục tiêu bao gồm nam và nữ trong độ tuổi từ 16 đến 45 đã xem thông điệp quảng cáo ít nhất 3 lần chỉ trong vòng 4 tháng.

Trong đoạn quảng cáo, hồn ma người cha và con gái đã trao mũ bảo hiểm cho một gia đình không đội mũ khi di chuyển trên xe gắn máy. Những hồn ma này đã tử vong trong một va chạm giao thông do không đội mũ bảo hiểm, và họ hiện lên nhắc nhở những người còn sống đội mũ bảo hiểm.

Thông điệp ở cuối đoạn quảng cáo nhắc nhở người xem “Hãy bảo vệ tính mạng của người ngồi sau bạn. Đảm bảo rằng họ đội mũ bảo hiểm.”

Xem đoạn TVC tại đây.

[Back to previous page]