Các hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học Ái Quốc giúp củng cố các thông điệp an toàn giao thông

December 16, 2014

Students at Ai Quoc Primary School play a traffic safety matching game illustrating key road safety messages
Học sinh trường tiểu học Ái Quốc tham gia trò chơi ghép chữ nhằm hoàn thành các thông điệp về an toàn giao thông.

Ngày 16 tháng 12 năm 2014—Tỉnh Hải Dương

Nhằm củng cố các kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh, vào tháng 12, Quỹ AIP với sự tài trợ của Tập đoàn ARRB đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh ở trường tiểu học Ái Quốc qua chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em. Hơn 850 đại biểu gồm các em học sinh, thầy cô, phụ huynh, và đại diện của Phòng Giáo dục và Đào tạo xã Ái Quốc, Ủy ban Nhân dân xã Ái Quốc, và Đoàn Thanh niên đã tham dự. Phụ huynh và giáo viên cũng tham gia để tìm hiểu về an toàn giao thông cùng các em học sinh.

[Back to previous page]