Các đối tác làm về an toàn giao thông tham quan nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm để hiểu thêm về tiêu chuẩn chất lượng mũ bảo hiểm

January 9, 2015

Các nhà hoạch định chính sách và phóng viên đến thăm nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Long Huei để tìm hiểu về quy trình sản xuất mũ bảo hiểm
Các nhà hoạch định chính sách và phóng viên đến thăm nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Long Huei để tìm hiểu về quy trình sản xuất mũ bảo hiểm

Ngày 7 và 9 tháng 01 năm 2015 — Tỉnh Bình Dương

Với sự hỗ trợ của Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu và hỗ trợ tài chính của Quỹ Bloomberg, Quỹ AIP đã tổ chức hội thảo nâng cao năng lực cho 44 cán bộ chức năng và nhà báo từ tỉnh Bình Dương, Long An, và Tây Ninh. Những buổi tập huấn cung cấp cho các đại biểu tham dự kiến thức chuyên sâu về thực trạng, khung pháp luật và việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em ở Việt Nam.

Trong quá trình tập huấn, các đại biểu đã đến tham quan công ty sản xuất mũ bảo hiểm Long Huei nhằm tìm hiểu về mũ bảo hiểm đạt chuẩn và quan sát quy trình sản xuất từ khâu kiểm tra chất lượng đến khâu đóng gói thành phẩm cuối cùng. Các đại biểu tham dự tập huấn đều nhận xét rằng chương trình cung cấp cho họ những thông tin hữu ích và giúp tăng cường mối liên kết giữa các tổ chức phi chính phủ, cơ quan địa phương và các đối tác hoạt động trong lĩnh vực an toàn giao thông.

[Back to previous page]