Bài báo có tựa đề “Tôi có an toàn khi lái xe ở Việt Nam?” được đăng trên tạp chí Marketing Xã hội

March 30, 2015

Thực trạng giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh (Hình ảnh đăng trên Tạp chí Marketing xã hội)

Việt Nam, ngày 30/03/2015

Bài báo có tiêu đề “Tôi có an toàn khi lái xe ở Việt Nam?” do các tác giả thuộc trường đại học RMIT Việt Nam và Quỹ AIP đã được đăng trên tạp chí Marketing xã hội số 2 năm 2015. Bài báo đánh giá nhận thức về lái xe an toàn và quan niệm xã hội về điều khiển xe gắn máy tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những động lực xã hội ảnh hưởng đến việc hình thành và khuyến khích thói quen lái xe an toàn của người dân trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Truy cập tạp chí tại đây .

[Back to previous page]