Abbott tài trợ mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tổ chức tập huấn về an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh tại Trà Vinh

November 26, 2014

26 tháng Mười Một, 2014— TỉnhTrà Vinh.

IMG_2031
Học sinh ở tỉnh Trà Vinh tham gia vào buổi lễ trao tặng mũ bảo hiểm và học về cách đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Nhằm phát động chương trình Mũ bảo hiểm cho gia đình ở tỉnh Trà Vinh, gần 8,200 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng cho học sinh và trợ giá cho phụ huynh của 9 trường dự án ở tỉnh Trà Vinh và thành phố Hồ Chí Minh nhân buổi lễ phát động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn tại trường tiểu học Phường 8C.

Các em học sinh được dạy về cách đội mũ bảo hiểm đúng cách và các kiến thức về an toàn giao thông. Các thầy cô được trang bị kỹ năng và các học cụ giảng dạy an toàn giao thông. Ngoài ra, các bậc phụ huynh được phổ biến về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiển đạt chuẩn, cách chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, và có cơ hội được đổi mũ bảo hiểm kém chất lượng lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn với mức trợ giá phù hợp.

Trong tháng Mười Một, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi cùng các thầy cô, cán bộ công nhân viên, hiệu trưởng, Ban An toàn Giao thông tỉnh, và cảnh sát giao thông trong buổi hội thảo định hướng nhằm kêu gọi sự hỗ trợ giúp tăng tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn của học sinh và phụ huynh. Sau buổi hội thảo, Quỹ AIP đã tập huấn cho 128 giáo viên các trường dự án về việc sử dụng mũ bảo hiểm nhằm giúp giáo viên truyền dạy lại kiến thức này cho học sinh, đảm bảo được tính bền vững của chương trình.

[Back to previous page]