63 tỉnh thành cam kết hành động bảo vệ an toàn cho trẻ em Việt Nam

April 29, 2015

Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 2015

Dr. Khuat Viet Hung, Vice Chairman of NTSC
Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Hưởng ứng Tuần lễ An toàn Giao thông Đường bộ Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc với chủ đề về trẻ em, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phát động kế hoạch tăng cường an toàn giao thông cho trẻ em. Kế hoạch Số 142 được triển khai dựa trên những khuyến nghị về an toàn giao thông của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các tỉnh thành hành động quyết liệt để nâng cao ý thức cộng đồng về An toàn giao thông cho trẻ em trên khắp Việt Nam.

Xem hình ảnh tại đây.

[Back to previous page]